Likvidácia azbestu

Čo je AZBEST?

Azbest je nebezpečný pre ľudský organizmus kvôli malým rozmerom jeho vláknitých štruktúr. Tie sú schopné sa dostať do vzduchu a odtiaľ hrozí jeho vdýchnutie do pľúc. Tam sa azbest zabodáva do pľúcnych komôr a postupom času okolo nich môže vzniknúť rakovinový nádor.

Ďalšími rizikami je fibróza a mesotheliom. Používanie azbestu je preto v mnohých krajinách zakázané a v súčasnosti sa pracuje na odstránení azbestu z okolia ľudských sídiel.

Spôsobuje tiež ochorenie zvané azbestóza – zaprášenie pľúc azbestom, pri ktorom dochádza k zjazveniu pľúc spôsoboené vdychovaním azbestových vláken.

Postup pri odstraňovaní materiálov s obsahom azbestu

 1. Zákazník si dohodne s oprávnenou firmou podmienky a rozsah práce
 2. Následne táto firma vypracuje plán práce, ktorého súčasťou musí byť:
  • čas trvania práce
  • spôsob odstránenia materiálov s obsahom azbestu https://ed-o..erika/
  • miesto výkonu práce
  • spôsob použitia metód v prípade nebezpečenstva, t.j. v prípade vystavenia zamestnancov nebezpečenstvu
  • vytvorenie optimálnych podmienok pre práce v kontrólnom pásme
  • spôsob ochrany okolitých priestorov
  • ochranné pracovné pomôcky (na ochranu tela a dýchacích orgánov)
  • spôsob zneškodnenia odpadu a informovanie zamestnancov o pláne pracoviska
 3. Firma predloží príslušnému RÚVZ oznámenie o činnosti, pri ktorej by mohli byť zamestnanci ohrození z aobzestového prachu. Po vydaní tohto rozhodnutia RÚVZ o uvedení dočasných priestorov s kontrolovaným pásmom do prevádzky (čas na vydanie rozhodnutia môže byť niekedy až 30 dní v zmysle správneho konania a v zmysle platných predpisov)

Ponúkané služby

Zabezpečíme:

 • povolenie RÚVZ a OUŽP
 • poradenská činnosť v oblasti nakladania s azbestom
 • vypracovanie projektu likvidácie – plán práce, technologický postup
 • zabezpečenie prevozu a uloženia na skládku nebezpečného odpadu
 • vyčistenie priestorov od azbestových vlákien
 • zabezpečenie výstupeného merania a koncentrácie azbestu v ovzduší
 • vystavenie príslušných potvrdení o úspešnosti vykonaných prác